0

ELEKTRICKÉ SYSTÉMY

Portfólio elektrických systémov zahŕňa predovšetkým nasledovné činnosti a služby:

  • Komplexné zhodnotenie a návrh riešenia elektrickej potreby priemyselných a inžinierskych objektov od vstupného zdroja elektrickej energie, líniových rozvodov a podružných systémov.
  • Projektovú a inžiniersku činnosť.
  • Dodávky a realizácie VN a NN elektrických inštalácií na všetkých stupňoch realizácie v kontexte so súčasnými potrebami moderných objektov a technologických celkov.
  • Revízie elektrických inštalácií a uvedenie do prevádzky.

Kontaktný formulár...

CWF © 2011