0

FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

Spoločnosť CWF, s.r.o. je členom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu SAPI. Hlavným kritériom pri návrhu a inštalácii fotovoltickej elektrárne je dosiahnutie elektrickej sebestačnosti s minimálnym prebytkom vyrobenej elektrickej energie dodávanej do distribučnej siete za odplatu. Pri návrhu fotovoltickej elektrárne zohľadňujeme súčasný legislatívny stav:

  • umiestnenie elektrárne (strecha, fasáda objektu),
  • maximálna inštalovaná kapacita v prípade predaja elektrickej energie do siete
  • posúdenie vhodnosti umiestnenia podľa stavebného zákona a aktuálneho metodického usmernenia.

Spoločnosť CWF, s.r.o. je certifikovaným inštalačným partnerom nemeckého výrobcu fotovoltických systémov CONERGY, čím sme stavili na nekompromisnú kvalitu vyrábaných komponentov, komplexné riešenie a vyladenosť celého systému od jedného výrobcu (modul - montážny materiál – menič - monitoring) a garantované výnosy výroby elektrickej energie.


Bez elektrickej energie sa v dnešnej dobe nezaobíde nikto z nás a preto využime možnosť byť jej výrobcom a nie len spotrebiteľom.

CWF © 2011