0

O SPOLOČNOSTI

O spoločnosti


CWF, s.r.o. je spoločnosť etablujúca sa v segmente elektrických a energetických systémov v priemyselnom a občianskom sektore. Hlavné zameranie spoločnosti je návrh, realizácia a optimalizácia investičných zámerov v danej oblasti s odborným poradenstvom a skúsenosťami.


Pred transformáciou spoločnosti CWF, s.r.o. do súčasnej podoby sa tým pracovníkov podieľal na návrhu a realizácii v oblasti integrácie silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov v investičnej výstavbe so zameraním na potravinársky, strojársky a chemický priemysel na Slovensku a v občianskej výstavbe. V súčasnej dobe spoločnosť disponuje kvalifikovaným aparátom pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia a montáží, potrebným materiálovým vybavením a povoleniami na výkon činností v oblasti projekčných prác, realizácie a revízií v špeciálnych prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu a VN 22 kV rozvodov.

CWF © 2011