0

ELEKTRICKÉ SYSTÉMY

AKTÍVNY BLESKOZVOD


Systém ochrany pred bleskom formou AKTÍVNEHO BLESKOZVODU poskytuje najvyššiu možnú formu ochrany objektu pri zachovaní súčasných platných predpisoch STN a EN. Systém funguje na iniciácii predčasného výboja a tým výrazne chráni Váš objekt pred priamym zásahom blesku, t.j. v čase niekoľkých milisekúnd pred priamym úderom blesku, vyšle hlavica "protiblesk", ktorý sa spojí s hlavným výbojom blesku vysoko nad chráneným objektom, čím sa "blesk" zjednotí a je privedený na hrot aktívnej hlavice. Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí len s bleskami v priestore rádiusa (polomeru) ochrany podľa výkonu jednotlivých modelov.

Jeho podstatný prínos pre zákazníka je:

  • nahrádza celú zbernú sústavu "klasických" pasívnych bleskozvodov
  • značná úspora zvodového a zemniaceho materiálu vrátane práce
  • výrazne redukujú zásahy do fasády a strešného plášťa
  • bezúdržbová prevádzka
  • životnosť aktívneho bleskozvodu je porovnateľná so životnosťou budovy
  • možnosť použitia ako oddialený bleskozvod v občianskej a priemyselnej výstavbe vrátane objektov s nebezpečenstvom výbuchu
  • rádius ochrany od 13m do 107 m podľa použitého typu hlavice a typu prostredia
  • celý systém zberača je vyhotovený z nerezovej ocele

CWF © 2011