0

ELEKTRICKÉ SYSTÉMY

KOMPLEXNÉ A KOMFORTNÉ INŠTALÁCIE


Súčasné trendy bývania a užívania polyfunkčných objektov, rodinných domov, hotelových zariadení sú do značnej mieri posudzované podľa poskytovaného komfortu inštalovaných technológií a pasívnej bezpečnosti v danom objekte. Predmetom našich štúdií a následne dodávok je poskytnúť klientovi komplexný pohľad na aktuálne možnosti dodávok a prepojení jednotlivých elektrických systémov pre komplexné a komfortné užívanie jednotlivých prvkov:

  • osvetlenia,
  • komunikácie,
  • zábavy,
  • vykurovania,
  • elektronickej ochrany,
  • kamerového dohľadu.

Preto pristupujeme ku každému projektu osobitne, venujeme pozornosť potrebám klienta a poskytujeme poradenstvo o súčasných možnostiach. Nami navrhovanými prvkami (svietidlá, spínače, zásuvky, ovládacie prvky a pod.) dáme Vášmu interiéru pocit jedinečnosti, luxusu a bezpečnosti.

CWF © 2011