0

FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

NAŠA PONUKA


  • posúdenie vhodnej polohy a orientácie FV modulov na budove pre čo najlepšie energeticky a technicky optimalizované riešenie.
  • spočítať správny menovitý výkon FV modulov nutných k pokrytiu Vašej energetickej spotreby
  • vypracovať projektovú dokumentáciu potrebnú pre vybavenie povolenia
  • spolupráca pri legislatívnom procese vybavenia fotovoltickej elektrárne
  • dodať a namontovať fotovoltickú elektráreň vrátane revízie a uvedenia do prevádzky

CWF © 2011