0

FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

TYPY FOTOVOLTICKÝCH ELEKTRÁRNÍ


FV ELEKTRÁREŇ "ZELENÝ BONUS" elektrickú energiu, ktorú vyrobíme FV elektrárňou si aj sami spotrebujeme vlastnými spotrebičmi a prípadný prebytok predáme do distribučnej siete. Dodávateľ elektrickej energie nám zaplatí za vyrobenú elektrickú energiu, ktorú spotrebujeme – ZELENÝ BONUS a prípadný nespotrebovaný prebytok dodaný do siete.


FV ELEKTRÁREŇ "AUTONÓMNY OSTROVNÝ SYSTÉM (off-grid)" kde vyrobenú elektrickú energiu sami spotrebovávame vlastnými spotrebičmi a prípadný prebytok akumulujeme do batériových blokov, z ktorých ju čerpáme v nočných hodinách alebo zamračených dňoch. Takéto systémy sú hospodárne a spoľahlivé zdroje napájania nezávislé od distribučnej sústavy.


Nami ponúkané systémy predstavujú reálne zhodnotenie Vami vynaložených finančných prostriedkov na výrobu "najčistejšej" formy energie – elektriny, bez dopadu na životné prostredie a neustáleho trendu zvyšovania cien energií v našej spoločnosti.

CWF © 2011